ჩვენი სერვისები

ჩვენ ვჭრით პრობლემებს

გენერალური კონტრაქტი

ჩვენი გამოცდილება და პროფესიონალიზმი შეგიქმნით დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას თქვენს პროექტზე.

გენერალური კონტრაქტი

ჩვენი გამოცდილება და პროფესიონალიზმი შეგიქმნით დაუვიწყარ შთაბეჭდილებას თქვენს პროექტზე.

გენერალური პროექტი

ჩვენი არქიტექტორების, კონსტრუქტორების და ინჟინრების ჯგუფი ხარისხიანად და დროულად ჩაგაბარებთ პროექტს.

ინდივიდუალური მიდგომა

თქვენი უნიკალური სამშენებლო პროექტის გაცნობისთანავე, ჩვენი შეკვეთების გაფორმების მენეჯერი შეაფასებს პროექტის ტიპსა და სტუქტურას, რაც მნიშვნელოვანია მისი წარმატებული მშენებლობისთვის. შემდეგ იგი შეგხვდებათ, უფასო კონსულტაციას გაგიწევთ, გათვლის უახლოეს ნაბიჯებს პროექტის რეალიზებისთვის.

პროფესიონალთა ჯგუფი

ჩვენი არქიტექტორი შეგხვდებათ, რათა შეიქმნას საერთო წარმოდგენა თქვენს უნიკალურ პროექტზე. ჩვენი მენეჯერების ჯგუფი შეადგენს თქვენი პროექტის მართვის სტრუქტურას, სამშენებლო სამუშაოების აღორძინებისა და მათი რეალიზაციის გეგმას.

სისწრაფე და ხარისხი

კვირის ბოლოს თქვენ გექნებათ თქვენი უნიკალური სამშენებლო პროექტის წინასწარი გეგმა და ხარჯთაღრიცხვა.