პროფესიონალთა ჯგუფი

ჩვენი არქიტექტორი შეგხვდებათ, რათა შეიქმნას საერთო წარმოდგენა თქვენს უნიკალურ პროექტზე.
ჩვენი მენეჯერების ჯგუფი შეადგენს თქვენი პროექტის მართვის სტრუქტურას, სამშენებლო სამუშაოების აღორძინებისა და მათი რეალიზაციის გეგმას.